Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

0 Comments

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (WTVA). De WTVA is een gevolg van EU richtlijn 2019/1152. Daardoor veranderen onder andere de voorschriften omtrent studiekosten en nevenwerkzaamheden. Daarom zetten we de belangrijkste wijzigingen met dit artikel op een rij.

EU richtlijn 2019/1152

Op 20 juni 2019 is EU richtlijn 2019/1152 (verder: de richtlijn) in werking getreden. Daarmee verplicht de EU lidstaten om diverse ‘hervormingen’ door te voeren in het arbeidsrecht. De richtlijn dient uiterlijk 1 augustus 2022 te zijn omgezet. In Nederland is dat gedaan met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • versterking van de rechten van werknemers bij flexibel werken
 • de werkgever moet meer informatie verstrekken bij flexibel werken
 • geen studiekostenbeding bij verplichte bijscholing
 • een beding om nevenwerkzaamheden te verbieden wordt beperkt

Wet flexibel werken (voorheen: wet aanpassing arbeidsduur)

De richtlijn bepaalt dat de werknemer een verzoek kan doen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De huidige Wet flexibel werken biedt de werknemer al de mogelijkheid voor een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur. Maar de richtlijn koppelt een termijn aan de beantwoording van zo’n verzoek. Dat is vanaf 1 augustus a.s. geregeld in de WTVA. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grote en kleine werkgevers:

 • <10 werknemers: het verzoek moet binnen 3 maanden worden beantwoord
 • vanaf 10 werknemer: het verzoek dient binnen 1 maand worden beantwoord

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Een werkgever dient bij indiensttreding van een werknemer heel wat informatie te verstrekken aan een werknemer, bijvoorbeeld:

 • de functie
 • het tijdstip van indiensttreding
 • de duur van de overeenkomst
 • de geldende opzegtermijn
 • of een werknemer deelneemt aan een pensioenregeling

En met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt deze lijst verder uitgebreid. De belangrijkste wijzigingen:

 • Als de werkzaamheden op meerdere locaties wordt uitgevoerd, dan dient de werkgever te melden dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen.
 • De werkgever dient niet alleen de (wijze van berekening van vakantie) te vermelden, maar ook de aanspraak op ander betaald verlof.
 • De werkgever dient de werknemer te informeren over de geldende opzegtermijnen, maar ook over de procedures die gelden bij beëindiging van het dienstverband.

geen studiekostenbeding bij verplichte bijscholing

Ook voor verplichte scholing gelden nieuwe voorwaarden. Volgens de WTVA gelden de volgende voorwaarden vanaf 1 augustus 2022:

 • verplichte scholing dient kosteloos te worden aangeboden
 • de tijd die nodig is voor de scholing geldt als werktijd
 • de scholing wordt zo mogelijk onder werktijd uitgevoerd.

Voorbeelden van verplichte scholing:

 • verplichte veiligheidstrainingen, zoals BHV
 • voor chauffeurs: code 95 (regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012).

Kortom, er wijzigt nogal wat. Daarom is van belang om de wijzigingen te verwerken in uw arbeidsovereenkomst of personeelsregeling.

Hulp nodig?

Dan kunnen wij u helpen bij het maken en wijzigen van uw documenten. Neem contact op, of mail ons.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek