mr. Eric Meure

mr. Eric Meure post thumbnail

advocaat | partner

+31-(0)6-50812650

Eric is sinds 2003 werkzaam als advocaat en mede oprichter van het kantoor. Eric staat zowel ondernemers als particulieren bij, op het gebied van contractenrecht, beslaglegging, incasso van vorderingen, echtscheiding en alimentatie (voor onder ondernemer en particulier) en diverse verdelingsvragen.

Op het vlak van het arbeidsrecht is Eric met judicium ‘met genoegen’ geslaagd voor de specialisatie opleiding van de universiteit Leiden (Diploma Specialisatie Arbeidsrecht). Eric voert zowel een advies- als een procespraktijk.

Klanten typeren Eric geregeld als empatisch en tactvol in het onderlinge contact, en naar buiten toe als standvastig, praktisch en oplossingsgericht.

Eric neemt geregeld deel aan diverse specialisatie opleidingen, zoals laatstelijk de Grotius Onroerend Goed en de opleiding Huwelijksvermogensrecht. Ook rondde Eric de Juridische specialisatie opleiding Echtscheidingsrecht (vFAS) af, en nam hij deel aan een mediators opleiding.

Eric is tevens initiatiefnemer/ eigenaar van de volgende handelsnamen en doelgroep gebonden websites:

Op 5 december 2014 beleefde Eric zijn ‘finest hour’ als advocaat en jurist. Na een publicatie in het gezaghebbende tijdschrift EB van Kluwer (EB, mei 2013, afl. 5), starte hij een procedure bij de Commissie cassatie in het belang der wet, bestaande uit mr. R.A.A. Duk, Prof. mr. C.E. du Perron en mevrouw mr. M.M. Olthof. Nadat de Commissie het verzoek van Eric – mede op de door hem aangevoerde gronden – honoreerde, nam de Procureur Generaal het verkregen advies van de Commissie over. In het beroepschrift citeerde de Procureur Generaal mede uit laatstbedoeld in het EB geplaatste artikel van Eric. Op 5 december 2014 volgde het slotakkoord van de Hoge Raad zelf, waarbij het door Eric voor cassatie voorgedragen arrest door de Hoge Raad werd gecasseerd (vernietigd). Sinds 5 december 2014 kan in nagenoeg elke verzoekschriftprocedure op grond van artikel 223 Rv om vaststelling van voorlopige voorzieningen worden gevraagd. Het baanbrekende arrest van de Hoge Raad is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (NJB), en tevens, samen met de conclusie van de Procureur Generaal, op www.rechtspraak.nl.

Publicaties en vermeldingen in de wetenschappelijke literatuur:

  • Wolters Kluwer Business, EB, april 2015, afl. 4, auteur mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam), ‘De voorlopige voorziening van art. 223 Rv in de verzoekschriftprocedure’;
  • Wolters Kluwer Business, RFR, maart 2015;
  • Wolters Kluwer Business, Nederlands Juristenblad (NJB), 14 juni 2013, jaargang 88, aflevering 24, pagina 1601;
  • Wolters Kluwer Business, EB, mei 2013, afl. 5, ‘De voorlopige voorziening ex art. 223 Rv en de verzoekschriftprocedure’;

Daarnaast toont Eric zich ook maatschappelijk betrokken, en poogt hij instanties, zoals laatstelijk bijvoorbeeld de Tweede Kamer, te overtuigen van de noodzaak tot doorvoering van verbeteringen die de rechtspraktijk, en daarmee de maatschappij, ten goede kunnen komen.

Permanente Educatie van mr. Meure is te lezen via de link.