mr. Arie Heijink

mr. Arie Heijink post thumbnail

advocaat | partner

+31-(0)6-15540748

Arie ‘s belangrijkste missie is ontzorgen.

Een ondernemer moet kunnen doen waar hij goed in is: ondernemen. Juridische vraagstukken moet de ondernemer kunnen achterlaten in de wetenschap dat ze in goede handen zijn. Vraagstukken moeten worden voorzien van deskundig en bruikbaar advies. Voorop staat altijd een praktische oplossing. Dat is waar Arie zich sterk voor maak.

Binnen het kantoor voert Arie Heijink sinds 2011 een civiele advies- en procespraktijk. Arie staat vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij, in zowel bouw, metaal & techniek en ICT.

Daarvoor heeft Arie jarenlang gewerkt in de juridische dienstverlening en bij de rechterlijke macht. Arie heeft in de achterliggende jaren veel advies- en proceservaring opgebouwd in contractenrecht, ondernemingsrecht, privacy- en ICT recht. Arie houdt van doorpakken.

In de achterliggende jaren heeft Arie zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en contractenrecht. Arie richt zich daarbij met name op de wereld van (internationale) handel en techniek en ICT.

Arie is een netwerker en verbindelaar. In zijn vrije tijd is hij dan ook te vinden in het verenigingsleven.

In het kader van permanente educatie heeft Arie zich gefocust op recht en onderneming. De onderwerpen zijn gefocust op:

  • contracten en geschillen in bouw- en ict
  • BV recht en regels i.v.m. contractuele samenwerking zoals vof en maatschap
  • arbeidsrecht
  • onderneming, overname, reorganisatie
  • procederen en procestactiek
  • consumentenrecht

Talen: Nederlands, Engels