mr. Arie Heijink

mr. Arie Heijink post thumbnail

advocaat | partner

+31-(0)6-15540748

Een ondernemer moet kunnen ondernemen. Dus vraagstukken over recht moet de ondernemer ergens kunnen achterlaten. Arie maakt zich sterk voor deskundig en bruikbaar advies met een duidelijk doel en ook strategie om dat doel te bereiken. Dat is waar Arie Heijink zich sterk voor maakt.

Binnen het kantoor voert Arie Heijink sinds 2011 een adviespraktijk en procespraktijk. Arie staat vooral technische ondernemers in het MKB bij, dus in bouw, metaal & techniek en ICT.

Arie heeft daarvoor jarenlange ervaring in de juridische dienstverlening. Ook heeft Arie gewerkt bij de rechterlijke macht. Arie heeft in de achterliggende jaren dus veel rechtszaken gevoerd. Met name bij geschillen over contracten, geschillen tussen aandeelhouders, opleveringsgeschillen, concurrentiegeschillen en ICT geschillen. Arie houdt van doorpakken.

In de achterliggende jaren heeft Arie zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld het ondernemingsrecht, bouw– en vastgoed,   contractenrecht. Arie richt zich daarbij met name op de wereld van bouw, techniek en ICT.

Arie is een netwerker en verbindelaar.

In het kader van permanente educatie heeft Arie zich gefocust op recht en de MKB onderneming. De onderwerpen zijn gefocust op bijvoorbeeld:

  • contracten en (opleverings)geschillen in bouw- en ICT
  • samenwerking en scheiding in BV, vof, maatschap, franchise, etc.
  • concurrentiegeschillen bij personeel of ondernemers
  • (dis)functioneren van personeel of vennoten
  • onderneming en reorganisatie
  • procederen en procestactiek
  • consumentenrecht

Talen: Nederlands, Engels