Aansprakelijkheid en schade

Aansprakelijkheid en schade post thumbnail

Aansprakelijkheid en schade vergoed krijgen gaat niet vanzelf.

De hoofdregel in het Nederlands recht is namelijk dat iedereen zijn eigen schade draagt. Op die hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen die zijn te vinden in de wet of het gevolg zijn van een overeenkomst.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)?

In de wet staan diverse bronnen voor aansprakelijkheid. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid.

  • Bij schuldaansprakelijkheid dient er sprake te zijn van een verwijtbare gedraging of nalaten die schade veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsongeval bij onvoldoende veiligheidsmaatregelen, of een medische fout.
  • Bij risicoaansprakelijkheid speelt verwijtbaarheid juist geen rol. Er is ‘automatisch’ aansprakelijkheid als een bepaalt risico voordoet. Denk daarbij aan ouders die ‘automatisch’ aansprakelijk zijn voor schade die hun kinderen veroorzaken. De ouders dragen dus het risico van het kind. 

Contracten en aansprakelijkheid

De andere belangrijke bron van aansprakelijkheid is een overeenkomst. Als een overeenkomst bijvoorbeeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt nagekomen is sprake van wanprestatie. Die wanprestatie levert aansprakelijkheid op voor de schade die daardoor ontstaat. Naast de mogelijkheid die de wet biedt om schade te verhalen, is soms juist ook van belang dat de overeenkomst wordt nageleefd.

Schade

Als eenmaal de aansprakelijkheid is gevestigd, is de volgende vraag wat de schade is. Wat is schade eigenlijk? En is er wel schade? En komt die schade wel voor rekening van de aansprakelijke, of is sprake van ‘eigen schuld’. Kortom, allerlei vraagstukken die beantwoord dienen te worden, om de juiste keuzes te maken.

Verzekeraars

Bij schade zijn bovendien ook vaak verzekeraars betrokken en moet rekening worden gehouden met polisvoorwaarden. Denk aan uw rechtsbijstandverzekeraar en uw verzekeraar voor aansprakelijkheid. Heijink & Meure Advocaten kan u helpen de juiste keuzes te maken uit het palet aan juridische middelen dat er is om uw schade te verhalen.

Betrokken bij schade of aansprakelijk gesteld? Neem contact op.