Arbeidsrecht

Arbeidsrecht post thumbnail

Alles rondom personeel en u als werkgever

Wat is “arbeidsrecht’?

De relatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door tal van regels. Veel regels zijn ook tot stand gekomen door EU verordeningen of richtlijnen. Bij elkaar genomen wordt dit het ‘arbeidsrecht’ genoemd.

Arbeidsrecht is divers en omvangrijk. Het arbeidsrecht is verspreid over diverse wetten. Vaak gaat het om regels waar niet of in beperkt mate van kan worden afgeweken. Het arbeidsrecht is vaak ook al ingekleurd door collectieve afspraken die zijn neergelegd in cao’s.

Het arbeidsrecht wijzigt ook regelmatig. De meest ingrijpende wijziging sinds decennia is invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Daarmee is het ontslagrecht op zijn kop gezet. Bovendien is het procesrecht in arbeidszaken risicovoller door korte termijnen en de mogelijkheid van hoger beroep.

Sociale Zekerheid

Bovendien hangt het arbeidsrecht nauw samen met sociale zekerheid, die het arbeidsrecht nog verder inkleurd. Denk daarbij aan de verplichtingen bij ziekte- en reïntegratie.

Maar daar houdt het niet bij op. Als een werknemer langdurig ziek is vindt ook dossiervorming plaats (re-integratiedossier) voor de WIA aanvraag.

statutair directeur / statutair bestuurder

Heijink & Meure advocaten heeft ook de kennis en ervaring van de afwijkende regels t.a.v. de bijzondere positie van de statutair-directeur in het arbeidsrecht. Niet alleen bij het regelen van het ontslag, maar ook de afwijkende regels in het arbeidsprocesrecht.

Bovendien loopt de statutair bestuurder meer en grotere risico’s dan een ‘gewone’ werknemer, bijvoorbeeld in (de aanloop richting) faillissement.

werkingssfeer, cao en bedrijfstakpensioenfonds

Ook kan Heijink & Meure advocaten u verder helpen bij werkingssfeeronderzoeken door cao brancheorganisaties of een bedrijfstakpensioenfonds (bpf).

Dergelijke onderzoeken kunnen uw bedrijfsvoering zwaar onder druk zetten door grote financiele gevolgen. Het kantoor heeft meerdere ondernemers bijgestaan om de gevolgen van een werkingssfeeronderzoek succesvol te beperken.

Hulp nodig?

Heijink & Meure advocaten heeft de ervaring en knowhow om u bij te staan in het arbeidsrecht.

Denk daarbij niet alleen aan het opstellen van en arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of studiekostenbeding. Ons kantoor helpt u ook verder bij concurrentiegeschillen, het voorbereiden en uitvoeren van ontslagprocedures, reorganisatie, overname (overgang van onderneming), ziekte- en re-integratieproblematiek, werkingsfeeronderzoeken en pensioen.