Rookmelders per juli 2022 verplicht

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in bestaande woningen. Dat is het gevolg van een artikel in het bouwbesluit dat per 1 juli 2022 in werking treedt. De wijziging is aangekondigd in het Staatsblad 2021 nr. 147.

Veranderingen per juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 geldt dat iedere woning per bouwlaag dient te beschikken over een rookmelder. Dit geldt als sprake is van een verblijfsruimte in de bouwlaag. De verplichting geldt ook wanneer sprake is van een vluchtroute tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning (of gebouw met woonfunctie).

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 dus verplicht in bestaande woningen. De verplichting in het bouwbesluit houdt rekening met diverse situaties, zoals zolders, bovenwoningen en studio’s.

Rookmelders op zolder per juli 2022

Een zolder zonder verblijfsruimte hoeft geen rookmelder te hebben. Dat is dus anders wanneer de zolder een besloten ruimte (bijvoorbeeld een gang) bevat met een vluchtroute. Denk hierbij aan een gang die leidt naar een brandtrap.

Rookmelders in bovenwoning per juli 2022

Heeft de begane grond geen verblijfsruimte, maar wel een besloten ruimte zoals een gang? En loopt door die gang een vluchtroute ten behoeve van de bovengelegen verdieping? Dan is ook een rookmelder verplicht!

Rookmelders en de eenkamerwoning per juli 2022

Is sprake van een éénkamerwoning (een studio met kamer/keuken in één ruimte)? En grenst die eenkamerwoning direct aan de uitgang van de woonfunctie? Dan geldt ook de verplichting van een rookmelder.

Eisen aan de rookmelders

Bij nieuwbouw is doorkoppeling van de rookmelders verplicht. Die eis geldt niet voor bestaande woningen. Aansluiting op het elektriciteitsnet is ook niet verplicht voor bestaande woningen. Een batterij is voldoende.

Rookmelders die worden toegepast dienen een CE-markering volgens productnorm NEN-EN 14604 te bevatten.

Verantwoordelijk aannemer

Als elektrotechnisch aannemer dien je bij de installatiewerkzaamheden rekening te houden met de verplichtingen van het bouwbesluit. De aannemer kan eventuele tekortkomingen bij een installatieopdracht maar beter aan de orde stellen (en vastleggen). Dat komt door de waarschuwingsplicht van de aannemer uit artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de aannemer geldt een waarschuwingsplicht voor onjuistheden in de opdracht bij het aangaan of uitvoeren van de opdracht.

Verantwoordelijkheid gebruiker

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor de rookmelder bij de eigenaar van de woning. Op grond van artikel 1a Woningwet dient de eigenaar van een bouwwerk te zorgen voor een veilige woning; ook wanneer anderen de woning gebruiken. Maar de eigenaar kan die bevoegdheid wel overdragen. In een huurovereenkomst kan je bijvoorbeeld afspraken maken over het plaatsen en onderhoud van voorzieningen zoals brandmelders. Maar bijvoorbeeld ook het vervangen van batterijen.

Vragen?

Vragen over de waarschuwingsplicht van de aannemer, of verplichtingen uit het bouwbesluit? Neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier in.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek