Privacyrecht en AVG

Privacyrecht: wat is dat?

Privacy en privacyrecht: een actueel onderwerp. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt sinds mei 2018. De AVG brengt bijvoorbeeld veel veranderingen met zich mee in het privacy landschap. Wat moet u doen bij een privacy issue? Wat houdt meldplicht datalekken in? De privacy advocaat van Heijink & Meure staat u bij rondom de privacywetgeving.

Privacyrecht en verzamelen persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn veel geld waard. Ze leveren veel bruikbare data op. Het verzamelen en analyseren van persoonsgegevens is een belangrijke bedrijfsactiviteit. Maar de verwerking hiervan kan het privacyrecht schaden. Om de gevaren van het verzamelen van persoonsgegevens in te dammen, worden steeds meer en steeds hogere eisen gesteld. Weet u waaraan u moet voldoen om aan de eisen te voldoen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? De AVG brengt vanaf 2018 veranderingen aan in bijvoorbeeld privacyrechten en ook de registratie.

Verwerkersovereenkomst

Wat spreekt u met bijvoorbeeld uw ICT leverancier af wanneer u data uitwisselt? Wie is verantwoordelijk en hoe gaat u over en weer om met de verkregen data? En hoe wordt omgegaan met verzoeken van belanghebbenden? Dergelijke afspraken kunt u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming onderbrengen in een overeenkomst: de verwerkersovereenkomst.

Privacywetgeving: online en offline privacy

Wat vaak wordt vergeten is dat privacyrecht niet alleen online speelt bij bijvoorbeeld social media of webshops. De AVG ziet ook toe op het  privacyrecht van uw werknemers. Dat vormt specifiek een lastig speelveld bij re-integratie. Bij re-integratie vraagt de arbodienst immers informatie om de mogelijkheden van re-integratie te beoordelen. Aan de andere kant heeft uw werknemer recht op privacy. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te informeren naar medische gegevens. Dat is voorbehouden aan een (bedrijfs)arts. De privacyrecht advocaat van Heijink & Meure staat u bij in alle vraagstukken rondom de privacywetgeving.

Meldplicht datalekken

Zaken niet goed regelen brengt risico’s mee, zeker met de veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt. Onrechtmatig data verliezen of verstrekken kan een datalek vormen, waarvoor een meldplicht bestaat. Maar wat is nu eigenlijk een datalek onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Een datalek is de situatie dat ongeoorloofd persoonsgegevens in handen vallen van derden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een beveiligingsprobleem waardoor computerbestanden uitlekken, maar ook verlies van een USB stick of een lijst met personeelsgegevens kan een datalek vormen. In zo’n geval geldt een meldplicht.

De AVG verplicht u om datalekken te registreren volgens bepaalde eisen. Alle datalekken moeten worden gedocumenteerd, zo wordt controleerbaar gemaakt of u aan de meldplicht bij datalekken heeft voldaan. Ook de boetes die kunnen worden opgelegd, worden flink verhoogd. Vragen over een mogelijke datalek? Neem contact op met onze privacy advocaat voor advies.

Heeft u uw maatregelen al genomen?

Bent u op hoogte en voldoet u aan deze regelgeving die sinds mei 2018 van toepassing is? Of misschien wel belangrijker, bent u zich bewust van persoonsgegevens in uw organisatie? Heeft u daarvoor adequate maatregelen genomen? Weet u hoe u moet handelen bij een datalek? Hoe om te gaan met een verzoek om verwijdering? Heeft u een verwerkersovereenkomst met uw leveranciers of afnemers?

Heeft u een vraag of probleem i.v.m. privacyrecht? Wij kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact op.

Vragen?

Vragen over arbeidsrecht? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten.