Echtscheiding

Scheiden?

Wilt u scheiden? Of u nou ondernemer bent of niet, er komt dan veel op u af bij echtscheiding. U bent op zoek naar een ervaren – vFAS geschoolde – laagdrempelige deskundige. Iemand die de uw behoefte snel doorziet. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Voorlopige voorzieningen 

Uw wilt scheiden, en de spanningen in de echtelijke woning lopen tot een dusdanig hoog niveau op, dat u een acute behoefte voelt aan een noodmaatregel. Of het nou gaat om de verkrijging van het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning gedurende de echtscheidingsprocedure, voorlopige kinder – dan wel partneralimentatie en dergelijke. Wij kunnen het op (zeer) korte termijn voor u regelen. Indien u een dergelijke behoefte voelt bij echtscheiding, schroomt u niet, en neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Wij beschikken over jarenlange ervaring bij echtscheiding, en zijn in staat u snel van degelijk praktisch advies te voorzien. Advies waar u snel mee verder kunt.

Verdeling gemeenschap van goederen

Niet zelden wordt er (te) weinig aandacht besteed aan een goede verdeling van de gemeenschap van goederen, en willen betrokkenen liefst zo snel mogelijk van de pijnlijke echtscheidingssituatie af. Dan wordt er niet goed gekeken naar vragen als, hoe zit het eigenlijk met erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen. Is sprake van een vergoedingsrecht op de gemeenschap van goederen, dan wel van de gemeenschap van goederen. En wat te doen indien de één gemeenschappelijke vermogensbestanddelen buiten de verdeling heeft gehouden. En wat is eigenlijk de waarde van de gemeenschappelijke aandelen in de Holding b.v., dan wel – bijvoorbeeld – van de gemeenschappelijke kunst collectie. Omdat betrokkenen dit niet zelden als lastig ervaren, is het goed te kunnen beschikken over een ervaren ‘sparring partner’ die in overleg met u – en uw accountant of notaris – de lijnen voor u uit kan zetten, en de strategie kan bepalen. Iemand die de kwestie nuchter en zakelijk kan zien, wat van groot belang is omdat betrokkenen zelf hun beoordelingsvermogen geregeld – en begrijpelijkerwijs – beïnvloed zien door emoties.

Huwelijkse voorwaarden

U bent gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, waarin u bijvoorbeeld de wettelijke gemeenschap van goederen heeft uitgesloten. Wat te doen als u geen uitvoering heeft gegeven aan het ‘periodieke verrekenbeding’. En wat te doen als u toch samen een huis heeft gekocht, en de één de verbouwing uit zijn of haar privé vermogen heeft gefinancierd. En wat te doen met goederen die gedurende het huwelijk zijn verworven, en waarvan u niet meer weet door wie? De nakoming van huwelijkse voorwaarden vormt niet zelden een voor betrokkenen lastige puzzel. Wij kunnen u de weg wijzen, en richting geven aan het debat, dusdanig dat uw belangen zo goed mogelijk worden gediend.

Vaststelling of wijziging alimentatie

In het verleden is kinder – dan wel partneralimentatie vastgesteld. Er is inmiddels weer enige tijd verstreken waarin zich de nodige veranderingen hebben voltrokken. Uw ex partner heeft promotie gemaakt, dan wel een nieuwe baan gevonden bij een andere werkgever. Of u bent werkloos geworden. Uw ex partner is opnieuw gehuwd, en uit dat huwelijk zijn kinderen geboren. Deze opsomming van omstandigheden die kunnen leiden tot wijziging van alimentatie is (zeker) niet limitatief. Wat de precieze reden ook is, u vraagt zich af of de destijds vastgestelde alimentatie nog wel overeenkomt met de wettelijke maatstaven. Dient de alimentatie niet te worden verhoogd? Of juist verlaagd? Er zijn tal van omstandigheden die kunnen maken dat de alimentatie aanpassing behoeft. Heeft u op dat punt een vraag, schroomt u niet om de telefoon op te pakken en uw vraag aan ons voor te leggen. Wij staan u graag te woord. Ook als er nog geen alimentatie is vastgesteld, en u daar wel behoefte aan heeft.

Onze specialist

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van echtscheiding? Neem contact op met mr. E.C. Meure. 

Vragen?

Vragen over echtscheiding? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze echtscheiding specialisten.