Rechtsgebieden

Wat is een rechtsgebied eigenlijk? Rechtsgebieden zijn indelingen die zijn gemaakt van het recht. Deze indeling maakt het recht overzichtelijker. Maar het is ook van belang voor de vraag bij welke rechter je terecht komt voor geschillen.

Er zijn in Nederland grofweg drie rechtsgebieden, namelijk:

 • civiel recht (ook wel privaatrecht genoemd)
 • strafrecht
 • bestuursrecht

Al deze rechtsgebieden zijn weer onderverdeeld in kleinere delen. Ons kantoor is vertrouwd met het civiele recht.

Wat is civiel recht?

Civiel recht gaat over rechten en plichten van particulieren en/of ondernemingen. Bijvoorbeeld bij overeenkomsten of schade. De rechtsgebieden zijn opgedeeld in allerlei kleinere deelgebieden. Hieronder worden deze deelgebieden toegelicht.

Onze rechtsgebieden

De gebieden waarvoor je bij ons terecht kan, namelijk:

 • Arbeidsrecht (voorbeelden: arbeidsconflicten, reorganisatie, concurrentiegeschillen)
 • Bouwrecht voorbeelden: bouw- en opleveringsgeschillen, problemen rondom asbest, NEN normen)
 • Familierecht (o.a. echtscheidingen en verdelingskwesties)
 • Overeenkomstenrecht (voorbeelden: het opstellen van contracten, maar ook geschillen over contracten zoals dienstverlening, koop- en verkoop, agentuur, bemiddeling, etc.)
 • Huurrecht (voorbeelden: opstellen van huurovereenkomsten, maar ook huurgeschillen, ontbinding van huurovereenkomsten en/of ontruimingsproblemen)
 • Incasso (het verzorgen van de invordering van uw facturen)
 • ICT recht (voorbeelden: het maken van contracten i.v.m. ICT dienstverlening of het oplossen van problemen rondom ICT, het verstrekken van licenties/gebruiksrechten, etc.)
 • Ondernemingsrecht (voorbeelden: aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, samenwerking in een BV, maatschap of vennootschap onder firma)
 • Privacyrecht / AVG (voorbeelden: het maken van privacydocumenten, zoals verwerkersovereenkomsten, verwerkingsregister, privacystatement en/of bijstand bij privacygeschillen)