Rijbewijs kwijt door invordering

Project Type :- Rijbewijs terughalen

Rijbewijs kwijt door invordering? Dat kan behoorlijk vervelend zijn als het uw werknemer of uzelf als ondernemer betreft.

Rijbewijs kwijt

De politie kan een rijbewijs invorderen indien de veiligheid ernstig in gevaar is gebracht. De belangrijkste oorzaken voor invordering zijn gevaarlijk rijgedrag, alchohol (rijden onder invloed) en (te) hard rijden.

Gevaarlijk rijgedrag

Gevaarlijk rijgedrag kan verschillende oorzaken hebben, zoals inhalen over de vluchtstrook, spookrijden, telefoongebruik onder het rijden. Het kan dus van alles zijn.

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed is in de wet beschreven als rijden terwijl u verkeert onder invloed van een stof, zoals alcohol of drugs, maar ook bepaalde medicijnen.

Te hard rijden

Een rijbewijs kan worden ingevorderd als de maximumsnelheid wordt overschreden met 50km p/u of meer. Bij een overschijding van 100% kan zelfs de auto in beslag genomen worden.

Rijbewijs ingevorderd? en dan?

Heeft de Politie uw rijbewijs ingevorderd en heeft u het rijbewijs nodig voor uw werk? Dan is het van belang om zo snel mogelijk een verzoek te doen aan het CVOM om teruggave van het rijbewijs.

Lukt dat niet, dan is het mogelijk om het rijbewijs middels een klaagschrift terug te vragen bij de rechtbank.

Het CVOM en de rechtbank kunnen per geval beoordelen of u het rijbewijs terugkrijgt. Daarbij speelt spelen eerdere verkeersovertredingen ook een belangrijke rol.

Strafrechtelijk vervolg

Maar bij de beslissing over uw rijbewijs blijft het niet. Na een forse verkeersovertreding en invordering van uw rijbewijs volgt nog een strafrechtelijke afdoening. Dat kan via het CVOM met een z.g. transactie.

Als u het daar niet mee eens bent komt er ook nog een zitting bij de rechtbank.

En de straffen en gevolgen zijn bij invordering van het rijbewijs doorgaans niet mals en de geldboetes en kosten van maatregelen kunnen behoorlijk in de papieren lopen.

Rijbewijs kwijt? Neem dan snel contact op, of vult het formulier in.