Ontruiming huurpand

Project Type :- ontruiming

Een huurovereenkomst kan je niet zomaar stopzetten.
En het gehuurde pand kan je niet zomaar ontruimen. Daarvoor is een vonnis van de rechter nodig.

wanneer ontruimen?

Er zijn omstandigheden die het mogelijk maken om de huur (tussentijds) te stoppen (ontbinden). Die omstandigheden maken het ook mogelijk om het gehuurde pand te ontruimen. Situaties waarin dat mogelijk kan worden:

  • (structurele) huurachterstand (van tenminste 3 maanden);
  • als de huurder overlast veroorzaakt;
  • als de huurder zich niet houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst.

Rechtszaak noodzakelijk

Om de huurovereenkomst te ontbinden en o is een ontruiming is een rechtszaak noodzakelijk. Een ‘gewone’ rechtszaak kan al gauw maanden duren. Als de huurachterstand oploopt is een kort-geding ook een mogelijkheid. Zeker als er geen dekking is via een borg of bankgarantie. De verhuurder heeft belang bij beperking van zijn schade. Een niet betalende huurder is immers een schadepost. Een verhuurder heeft liever aan een wel betalende huurder.

Een huurder doet er verstandig aan om een betalingsregeling aan te bieden. Ook is het noodzakelijk dat de huurder de huurachterstand zo spoedig mogelijk wegwerkt. Het zal van de situatie afhangen of een verhuurder wil stoppen met een rechtszaak. Als u eenmaal zover bent, dan zullen de meeste verhuurders het gehuurde pand willen ontruimen en doorzetten.

Na het vonnis

Wijst de rechter de ontruiming toe in een vonnis, dan moet de huurder vertrekken. De huurder heeft dan niet langer het recht op gebruik van het gehuurde.

Na het vonnis heeft de huurder nog meestal de tijd om vrijwillig te vertrekken. Doet de huurder dat niet, dan kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan het vonnis executeren. Dat executeren houdt in dat de deurwaarder ‘dwang’ kan toepassen.

Hoe werkt de ontruiming in de praktijk?

De deurwaarder betekent (bezorgt) het (ontruimings)vonnis aan de huurder. De huurder krijgt dan minimaal drie dagen de kans om de woning te ontruimen. Meestal is dat een iets langere termijn, omdat de deurwaarder ook anderen moet inplannen voor ontruiming (de slotenmaker, een ontruimingsbedrijf, de Politie). Als de huurder de woning niet zelf ontruimd, dan ontruimd de deurwaarder. De kosten daarvan komen voor rekening van de huurder. Als de huurder geen verhaal biedt, dan zijn deze kosten voor rekening van de verhuurder.

Vragen?

Voor vragen over ontruiming of en het verkrijgen van een ontruimingsvonnis kunt u bij ons terecht via onze contactgegevens.