HRM ondersteuning

Project Type :- HRM ondersteuning

Om een organisatie succesvol te maken heb je goed personeel nodig en een positieve bedrijfscultuur. Daarbij kan een onderneming ook wel HRM ondersteuning gebruiken. Zeker als er problemen spelen op de werkvloer. Wij kunnen daarbij helpen en houden ook de juridische aspecten in het oog.

Personeelsdossiers

Helaas maakt iedere organisatie het wel eens mee: een personeelslid loopt niet lekker mee, of functioneert niet naar tevredenheid. Tijdens de proeftijd is dat geen niet zo’n groot probleem. Daarna wordt het lastiger. Ontslagaanvragen wegens disfunctioneren dien je te onderbouwen met een personeelsdossier. En personeelsdossiers dienen ook weer te voldoen aan allerlei eisen, zoals de privacywetgeving.

Geen dossier / wel ontslag

En een dossier opbouwen is lastig als het conflict al escaleert. Toch wordt het belang van een personeelsdossier nog wel eens onderschat. Ontslag levert sowieso al een financieel afbreukrisico, want afscheid nemen kost nou eenmaal geld. En dat risico wordt groter bij onvoldoende dossiervorming. Dat kan je dan maar beter zo gering mogelijk houden. Met de juiste HRM ondersteuning kan dat risico beperkt worden.

En het komt (regelmatig) voor dat je als ondernemer zover bent dat je afscheid wilt nemen van een personeelslid. Maar je hebt geen dossier. Zijn er dan nog mogelijkheden om op korte termijn een dossier op te bouwen? En hoe pak je dat dan aan? Als je met dat soort vragen loopt ben je bij ons aan het goede adres. Met onze HRM ondersteuning kunnen we dit soort situaties met je analyseren en werken aan een oplossing.

Input voor strategisch beleid

Voor de onderneming is strategisch beleid van belang om doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de tevredenheid van werknemers. Bovendien komt het nog wel eens voor dat je als ondernemer ‘aanvoelt’ dat er iets speelt op de werkvloer. Maar toch krijg je er niet de vinger achter wat er aan de hand is. En dat is vervelend. Zeker als dat de werksfeer in negatieve zin beïnvloed. In zo’n situatie kan een onderzoek naar de tevredenheid van werknemers van grote waarde zijn. Zo’n onderzoek kan waardevolle informatie opleveren voor het maken van (vervolg)beleid. Met onze HRM ondersteuning kunnen we op eenvoudige en anonieme wijze helpen bij het doen van onderzoek en de input leveren die nodig is voor ontwikkelen van beleid.

HRM ondersteuning

Kortom, met onze HRM ondersteuning bieden we:

  • hulp bij het organiseren van goede personeelsdossiers
  • hulp bij ontslagdossiers
  • onderzoek naar personeelstevredenheid
  • hulp door ervaren advocaten en juristen

Contact

Hulp nodig bij uw uitdagingen? Neem gerust