Privacy

Wat is “Privacy”?

Privacy werd “vroeger” vooral in verband gebracht met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de overheid. Kortom, de overheid mocht (en mag) zich niet zomaar bemoeien met het privé leven van een burger.

Tegenwoordig wordt privacy vooral in verband gebracht met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG of de Engelse afkorting GDPR). De AVG regelt het gebruik van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om iemand te identificeren. De AVG stelt allerlei voorwaarden aan het gebruik van persoonsgegevens. De belangrijkste zijn:

 • Het verwerken van persoonsgegevens moet een wettelijke basis (grondslag) hebben.
 • Degene die persoonsgegevens verwerkt (als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke) dient dat zorgvuldig te doen.
 • De verwerking van persoonsgegevens dient beveiligd te worden met technische en/of organisatorische maatregelen.
 • De betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, dienen hun controle rechten te kunnen uitoefenen.

AVG

De AVG is nog relatief nieuw (in werking sinds 25 mei 2018). Daardoor is de AVG en de uitleg daarvan nog volop in ontwikkeling. In ons blog publiceren we regelmatig over belangrijke ontwikkelingen omtrent de AVG. Hieronder treft u de meest recente berichten aan:

 • Trans-Atlantic Data Privacy Framework
  Er is licht aan de privacy horizon. Volgens een persbericht van 25 maart 2022 hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten nieuwe afspraken gemaakt; het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). De TADPF gaat het weer mogelijk maken om persoonsgegevens uit te wisselen met (servers in) de Verenigde Staten.
 • AVG en beroepsgeheim
  Het inzagerecht van de AVG kan niet worden gebruikt indien dat strijdig is met het beroepsgeheim binnen de advocatuur. Die vraag kwam aan de orde in een rechtszaak bij het Gerechtshof Den Haag. 
 • Google Analytics opnieuw ‘onder vuur’
  Mag je Google Analytics nog gebruiken? Ook de CNIL (de Franse privacy waakhond) dat het gebruik van Google Analytics strijdig is met de AVG. Lees meer in ons blog.
 • ‘vergetelheid’ en zoekmachines
  Niet is zo vervelend als gemakkelijk doorzoekbare informatie via Google. Zeker als dat schadelijke reclame is voor jouw onderneming. Dat was – kort samengevat – het standpunt van een arts in een geschil met Google. Wat was er aan de hand?
 • Checklist IT
  De checklist IT is bedoeld om ondernemingen bewust te maken van risico’s en een beleid op te zetten tegen cyberrisico’s.

Hulp nodig?

Wij hebben de ervaring en knowhow om u bij te staan bij AVG vraagstukken.

.

Vragen?

Vragen over de AVG? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.