prijzen en indexatie

Staat in jouw contract of algemene voorwaarden geen clausule voor indexatie of prijsverhoging? Lees dan dit artikel. Stijgende prijzen voor materialen en grondstoffen zijn immers al langere tijd een probleem in de bouw- en technieksector. Sinds de oorlog in Oekraïne kampt zo ongeveer iedereen met stijgende (energie)prijzen. En het einde daarvan is nog niet in zicht.

De prijs is vrij

Vervelender wordt het als je je prijzen niet kan indexeren, terwijl je kosten toenemen. Het gevolg is immers minder winst of zelfs verlies. Het bepalen van de hoogte van de prijs en de indexatie ervan is in beginsel vrij. Toch zijn er wel uitzonderingen op de vrijheid van prijsvorming. Een belangrijke uitzondering is energie door het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Een andere belangrijke uitzondering is de Regeling Maximumprijzen Geneesmiddelen.

Is er dan zo weinig wetgeving over prijzen? Neen. Er is behoorlijk wat wetgeving over prijzen. Maar deze regels zijn bedoelt voor een vrije en transparante markt.

Besluit prijsaanduidingen producten

Denk hierbij aan het Besluit Prijsaanduidingen Producten. Daarin staat bij welke producten een prijs per meeteenheid vermeldt moet worden. Dankzij dit besluit is het voor consumenten mogelijk om eenheidsprijzen te vergelijken van vergelijkbare producten.

Wet oneerlijke handelspraktijken

Een andere belangrijke wet is de Wet oneerlijke handelspraktijken. Deze verbiedt misleiding van consumenten. Je mag bijvoorbeeld niet iets aanbieden als ‘gratis’ of ‘kosteloos’, terwijl er toch kosten aan vastzitten (bijvoorbeeld verzendkosten).

Kartelafspraken

Ook is het verboden om afspraken te maken over prijzen met concurrenten. Leveranciers en afnemers mogen afspraken maken over samenwerking. Maar wel is van belang dat iedereen vrij kan concurreren. De leverancier mag bijvoorbeeld een adviesprijs meegeven, maar mag nooit bepalen wat de verkoopprijs is. De afnemer moet zijn eigen verkoopprijs kunnen bepalen. De leverancier mag de afnemer niet dwingen om de adviesprijs op te volgen. Ook beïnvloeding zoals berichtgeving of bellen over de adviesprijs mag niet.

Prijsverhogingen of indexatie

Als je eenmaal een contract hebt gesloten met een prijs, dan zit je aan de prijs vast. Na sluiting van het contract komt het dikwijls voor dat inkoopprijzen stijgen. Zo’n verhoging of indexatie kan je niet zomaar doorbelasten aan je klant. Dat kan alleen maar als het contract (of de algemene voorwaarden) die ruimte biedt. Dus het is van belang om die ruimte ook op te nemen in je contract of algemene voorwaarden.

Bij contracten tussen een ondernemer en een consument ligt het nog iets ingewikkelder. In de algemene voorwaarden kan een ondernemer opnemen dat hij binnen 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst de prijs mag verhogen. De consument moet dan wel de overeenkomst mogen ontbinden. Dat betekent dat de consument de koop ongedaan moet kunnen maken. 

Conclusie

Er is dus veel ruimte om afspraken te maken over prijzen. Maar als je niets regelt in je contract zit je na sluiting van het contract vast aan een prijs. Ook als er daarna prijswijzigingen komen. Wil je dat niet? Laat dan je contract of algemene voorwaarden aanpassen.

Wil je zeker weten dat je contract of algemene voorwaarden goede geregeld zijn? Laat je contract dan door ons scannen.

  Contact?

  Heb je vragen of je contract? Neem dan contact met ons op.

  Categories:

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
  Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek