Ontslag op staande voet door collega’s

Stel je voor. Een aantal collega’s beweren dat een andere collega hen kinderporno liet zien? Wat doe je dan als werkgever, als je de beelden zelf niet hebt gezien?

Op 19 oktober 2021 deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak over een ontslag op staande voet. Het ontslag was gegeven op basis van klachten van een drietal collega’s. De drie collega’s kregen seksuele gedragingen te zien waarbij een jong kind betrokken was. Die beelden werden hen getoond door een collega op diens telefoon. Ook maakte de collega bijvoorbeeld schietbewegingen richting collega’s. Nadat drie collega’s een verklaring hebben afgelegd besloot de werkgever tot ontslag op staande voet.

Ernstig en haast is geboden

Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel. Daarom is het middel ontslag op staande voet gebonden aan voorwaarden. Er dient sprake te zijn van een dringende reden. Er dient – kort samengevat – iets ernstigs aan de hand te zijn. En als er iets ernstigs gebeurd is, dan is het de bedoeling dat het ontslag ook onverwijld (dus zonder vertraging) wordt gegeven. Bij ontslag op staande voet is haast geboden. 

Reden vermelden

Ook moet het voor de werknemer duidelijk zijn waarom hij/zij ontslag op staande voet krijgt. Kortom, de werknemer dient de reden van het ontslag mee te delen. Om dat aan te tonen dient de reden ‘op schrift’ gezet te worden door de werkgever. 

Niets te verliezen

Een werknemer die ontslag op staande voet krijgt heeft niets te verliezen. Hij/zij verliest zijn/haar baan en krijgt geen werkloosheidsuitkering. Kortom, geen werk en geen uitkering. Dus niets meer te verliezen. Daarom wordt een ontslag op staande voet dikwijls aanvochten bij de rechter.  Ook in de hiervoor genoemde zaak. En bij de rechter volgt de ‘lakmoesproef’. Kan je als werkgever bewijzen dat er een dringende reden was, dat er onverwijld is gehandeld en is de ontslagbrief goed geformuleerd?

Geen direct bewijs

In de onderhavige zaak was het bewijs de verklaring van een aantal collega’s. De werkgever heeft geen beelden gezien. Kortom, er was geen ‘direct’ bewijs voor deze werkgever. En getuigenbewijs is doorgaans niet het sterkste bewijsmiddel. Als klap op de vuurpijl werd de betrokken (inmiddels ex-) collega ook niet vervolgd. Er werd geen kinderporno aangetroffen en (dus) geen strafrechtelijke vervolging ingesteld. 

Rechtspraak

Niettemin was de kantonrechter te Alkmaar voldoende overtuigd en deze liet het ontslag op staande voet in stand. Te meer omdat de betrokken getuigen hun schriftelijke verklaringen stuk voor stuk onder ede hebben volgehouden.

In hoger beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam het ontslag op staande voet ook in stand gelaten. De werknemer had diverse argumenten aangevoerd.

  • De getuigenverklaringen waren niet gelijkluidend waren over de exacte leeftijd van een klein jongetje in het filmpje.
  • Ruim 13 jaar was de ontslagen medewerker in dienst geweest.
  • De medewerker had een taalachterstand en achterstand op de arbeidsmarkt.
  • En het ontslag op staande voet had ingrijpende gevolgen voor de medewerker.

Het mocht de ontslagen medewerker allemaal niet baten. De belangrijkste argumenten van het Gerechtshof Amsterdam:

  • Er waren drie getuigen. In ieder geval was duidelijk dat het ging om een minderjarig jongetje. En dat valt niet te rijmen met artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.
  • Ook dient de werkgever een veilige werkomgeving te bieden. En door het gedrag van de ontslag medewerker kwam dat in het gedrang.

Contact

Meer weten over ontslag op staande voet? Of zit u met een ernstige situatie en overweegt u ontslag op staande voet? Neem contact op. Of stuur een email.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek