Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht ziet op samenwerkingsverbanden in contractuele relaties (maatschap, vof) of rechtspersonen (BV, NV, stichting etc.).

Typische situaties in ondernemingsrecht

Onderwerpen die spelen binnen het ondernemingsrecht zijn bijvoorbeeld:

 1. overdracht van onderneming
 2. opstellen of beoordelen van allerhande contracten, zoals koopovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten,
 3. opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten,
 4. opstellen van vennootschapscontracten,
 5. opstellen van geldleningsovereenkomsten,
 6. twisten tussen aandeelhouders,
 7. bestuurdersaansprakelijkheid,
 8. advies rond insolventie (faillissement),
 9. herstructurering van onderneming.
 10. Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn belangrijk in de samenwerking  tussen meerdere aandeelhouders. Tal van zaken kunnen hierin worden geregeld, zoals:

 • methode van waarde- en prijsbepaling van aandelen,
 • eisen aan een aandeelhouder,
 • wanneer moet een aandeelhouder wegens ziekte vertrekken en zijn aandelen overdragen,
 • dividendbeleid,
 • op voorhand bepalen wanneer en waar de aandeelhoudersvergaderingen zullen plaatsvinden,
 • concurrentie- en relatiebeding.

Met een goede aandeelhoudersovereenkomst, kunnen veel problemen en geschillen worden voorkomen.

Herstructurering

Bij herstructurering zijn een aantal zaken relevant. Zo is het belangrijk dat de werkmaatschappij geen activa heeft, dat de moedermaatschappij of de geldverstrekker voldoende zekerheden heeft en dat overtollig personeel wordt ontslagen.

Vragen?

Vragen over ondernemingsrecht? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.