Contracten- of overeenkomstenrecht

Contractenrecht: wat is dat?

Contractrecht of overeenkomstenrecht gaat over de regels die zijn gesteld aan contracten. Overeenkomsten zijn er om afspraken vast te leggen. Goede afspraken voorkomen onduidelijkheid en geschillen. Uitgangspunt in het Nederlands recht is contractsvrijheid. Veel regels zijn van regelend recht, waar partijen van af kunnen wijken.

Wettelijk geregelde overeenkomsten

Een heel aantal overeenkomsten zijn wettelijk geregeld, bijvoorbeeld de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst en verzekeringsovereenkomst. Dit worden ‘benoemde overeenkomsten’ genoemd. Meestal zijn deze geregeld in de wet vanuit de gedachte dat een zwakkere partij dient te worden beschermd. Juist bij dit soort overeenkomsten is de contractsvrijheid ingeperkt of aan voorwaarden gebonden.

Invloed Europese wetgeving

Bij overeenkomsten speelt Europese wetgeving door de jaren heen een steeds grotere rol. Diverse overeenkomsten worden namelijk sterk beïnvloed door Europese regels. Denk daarbij aan de wetgeving omtrent concurrentie en mededinging, arbeids- en consumentenwetgeving. Met dank aan Europese regelgeving heeft e-Commerce bijvoorbeeld te maken met een wettelijke bedenktijd van 14 dagen en allerlei (vergaande) informatieverplichtingen. Ook gelijke behandelingswetgeving bij de arbeidsovereenkomst is sterk beïnvloed door Europese richtlijnen.

Wat kunnen we voor je doen?

Wij hebben jarenlange ervaring met contracten. Zowel bij het opstellen of beoordelen daarvan als het procederen over overeenkomsten. Juist daarin zit onze toegevoegde waarde. Wij weten immers waar het mis kan gaan en hoe dat te voorkomen.

Vragen?

Vragen? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.