Kantoorinformatie

Kantoororganisatie

Hieronder staat kantoorinformatie van het kantoor van Heijink & Meure advocaten.

Heijink & Meure Advocaten is een kostenmaatschap waarvan  de rechtspersoon AH legal B.V. en mr. E.C. Meure deel uitmaken.

Mr. A. Heijink, mr. K.E. Centen – Mölgaard en het ondersteunende personeel zijn werkzaam bij AH legal B.V.

Kantoorgegevens

Heijink & Meure Advocaten is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 32165468

Beroepsorganisatie

 • Naam: Nederlandse Orde van Advocaten,
 • Adres: Neuhuijskade 94, 2596 XM, Den Haag
  Algemeen telefoonnummer: +31 (0) 70 3353535
 • E-mail: info@advocatenorde.nl
 • Website: www.advocatenorde.nl

Registratie (hoofd)rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 1. mr. Arie Heijink staat geregistreerd op het (hoofd)rechtsgebied ondernemingsrecht;
 2. mr. Eric Meure staat geregistreerd op het (hoofd)rechtsgebied familierecht, burgerlijk procesrecht en verbintenissen(contracten)recht;
 3. mr. Karin Centen – Mölgaard staat geregistreerd op het (hoofd)rechtsgebied arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Algemene voorwaarden

Ook ons kantoor werkt met algemene voorwaarden. In deze kantoorinformatie zijn deze te raadplegen en te downloaden. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden en lezen:

Klik hier om te downloaden

Tarieven

Opdrachten worden aangenomen tegen een vast tarief of tegen een uurtarief. Onze uurtarieven liggen tussen  de € 135,- en € 195,- excl. btw, afhankelijk van de aard van de zaak en de behandelaar. Er wordt geen standaard kantooropslag in rekening gebracht. Onze tarieven liggen (dus) ruim onder het gemiddelde in de advocatuur. Onze kernwaarden zijn om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren. Het is uiteraard ook mogelijk om vaste prijzen af te spreken. Voor incasso’s hanteert ons kantoor een incassotarief.

Door ons gemaakte kosten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittreksels Handelsregister etc.) worden één op één doorbelast. Heijink & Meure Advocaten is niet aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Ons kantoor verleent dus ook geen diensten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (overheidssubsidie). Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Laat het ons weten. Ingeval van rechtszaken kunt u vaak aanspraak maken op de zg. “vrije advocaat keuze”. U kiest dan uw advocaat en de kosten kunnen dan worden verhaald op de rechtsbijstandverzekering. Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden via ons telefoonnummer.

Indien u (conservatoir) beslag wilt leggen, bij de wat grotere zaken en in hoger beroep bij het gerechtshof is ook sprake van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Een advocaat kan u helpen van A tot Z in een procedure.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Naam: HDI Global SE
 • Adres: Westblaak 14, 3012KL, Rotterdam

Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,−− per gebeurtenis tot een maximum van € 2.000.000,−− per verzekeringsjaar.

Derdengeldrekening

 • Rabobank Vallei en Rijn
 • BIC/SWIFT: RABONL2U
 • IBAN: NL52RABO0126 0930 08

Kantoorklachtenregeling

U kunt onder de kantoorinformatie ook onze kantoorklachtenregeling downloaden. Klik hier om te downloaden

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij raden aan uw klachten eerst voor te leggen aan de behandelende advocaat. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de onderstaande klachtenfunctionarissen binnen het kantoor:

 • mr. A. Heijink
 • mr. E.C. Meure

Klachten kunt u indienen via ons contactformulier of door ons te bellen.