conservatoir beslag leggen

Stel je hebt een vonnis en de debiteur is veroordeeld tot betaling, dan kan je beslag leggen. De opbrengst van de beslagen goederen, of het beslagen banksaldo worden dan gebruikt om te betalen conform het vonnis. De deurwaarder draagt die opbrengst af aan de schuldeiser. Maar een vonnis heb je niet zomaar. Een rechtszaak om een vonnis te krijgen kan maar zo enkele maanden duren. En al die tijd loop je het risico dat ondertussen bankrekeningen worden leeggehaald of goederen verdwijnen. In Nederland kan je daarom voor of tijdens een rechtszaak ook conservatoir beslag leggen. Daarmee kan je goederen of bijvoorbeeld een banksaldo veilig stellen in afwachting van een rechtszaak. Voor zo’n beslag heb je hulp van een advocaat nodig.

Hoe werkt conservatoir beslag?

Onze advocaten vragen de rechter toestemming voor het leggen van conservatoir beslag. Dat is meestal binnen enkele uren geregeld, afhankelijk van hoe dringend de zaak is.

Beslagobject

Ook speelt een rol waarop je beslag wil leggen. De drempel voor het leggen van beslag op een bankrekening is laag. Conservatoir beslag op onroerende zaken (zoals een woning) is alleen mogelijk als er vrees voor verduistering is. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de woning te koop staat (op Funda bijvoorbeeld).

Verlof

Als het conservatoir beslag wordt toegestaan door de rechter, dan zet de rechter dat in een verlof (een soort vonnis). Met dat vonnis kan de deurwaarder dan het beslag uitvoeren. Als het gaat om beslag op een bankrekening, dan laat de deurwaarder de bankrekening blokkeren. Als het gaat om goederen (zoals een auto of andere luxe goederen), dan kan de deurwaarder de goederen ook meenemen en opslaan tijdens de rechtszaak. Dat is alleen zinvol als de kosten van opslag opwegen tegen de verwachte opbrengst.

Hoofdprocedure

Nadat het conservatoir beslag is gelegd, is wel verplicht om een hoofdprocedure te starten. De hoofdprocedure is de rechtszaak waarin de rechter wordt gevraagd om een vonnis, bijvoorbeeld om de debiteur te veroordelen tot betaling. Als de rechter de debiteur veroordeeld tot betaling, dan wordt het beslag omgezet in een executoriaal beslag. Dat betekent dat het beslag uitvoerbaar wordt. De in beslag genomen goederen kunnen nu worden verkocht, of het beslagen banksaldo kan worden opgeëist door bij de bank. Dat regelt de deurwaarder in overleg met onze experts.

Niet vrijblijvend

Conservatoir beslag is niet vrijblijvend. Als de rechter de vordering afwijst, dan vervalt het beslag. Als de debiteur schade heeft geleden door het beslag, dan kan je als schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Bij een beslag op een bankrekening kan dat bijvoorbeeld rente zijn, die de debiteur moet betalen over een alternatieve financiering. Of de kosten die de bank in rekening brengt bij beslag. Meestal valt die schade mee.

Faillissement

Het leggen van conservatoir beslag beschermt je niet tegen het faillissement van een debiteur. In geval van faillissement vervallen alle beslagen op de debiteur. Soms wordt een faillissement weer opgeheven, maar dat is sporadisch. Daarom kan een vervangende zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie, pandrecht of hypotheek) soms een beter alternatief zijn. Een pandrecht is relatief makkelijk te vestigen en vervalt niet tijdens faillissement. Tijdens het faillissement kan je het pandrecht of het recht van hypotheek uitwinnen. Je kunt daarbij doen alsof er geen faillissement is. Wel spelen hier soms ook belangen van derden, zoals een bank die ook vaak een hypotheekrecht heeft. Dat vraagt een goede afstemming met de betreffende bank bijvoorbeeld.

Conservatoir beslag opheffen

Als je het als debiteur niet eens bent met een beslag dan kan je de rechter vragen om het beslag op te heffen. Daarvoor zijn een aantal routes:

 • Je kan de rechter in de hoofdprocedure vragen om opheffing. Ook kan je in de hoofdprocedure gelijk een schadevergoeding claimen voor de schade als gevolg van het conservatoir beslag.
 • Ook kan je een kort – geding (een spoedrechtszaak) starten om het conservatoir beslag op te heffen.
 • Ook kan het een optie zijn om de schuldeiser vervangende zekerheid te bieden. Lukt dat niet, dan kan je alsnog naar de rechter.

Als je bijvoorbeeld een auto of woning wil verkopen waarop conservatoir beslag ligt, dan kan je dat meestal oplossen door vervangende zekerheid te bieden. Zo’n vervangende zekerheid kan dan zijn dat de schuldeiser (i.p.v. het conservatoir beslag) een bankgarantie krijgt. De schuldeiser heeft dan nog steeds zekerheid van betaling en de verkoop kan gewoon doorgaan. Als de schuldeiser niet meewerkt aan zo’n oplossing, dan kan je medewerking afdwingen d.m.v. een kort-geding.

Conservatoir beslag leggen?

Bij beslag komt wel het nodige kijken en je hebt sowieso een advocaat nodig. Als je een rechtszaak wilt starten is bijstaand door een advocaat sowieso verstandig. Heb je een vordering en wil je beslag leggen, dan is een goede voorbereiding van essentieel belang. Wij kunnen helpen bij het in kaart brengen van beslagobjecten, de mogelijkheden en de afstemming met de deurwaarder. Een beslag dat doel treft kan bovendien een rechtszaak aanzienlijk bekorten. Als het beslag vervelend uitpakt voor de debiteur neemt de druk om de zaak op te lossen immers toe.

Contact of vragen? Stel ze gerust

Neem gerust contact op met onze experts. Wil je conservatoir beslag leggen? Stuur ons dan de relevante gegevens toe, zoals

 1. de offerte of het contract
 2. de openstaande facturen
 3. wijzigingen van het contract / het werk / de prijs
 4. relevante correspondentie over het geschil

Dan nemen wij contact met je op over de mogelijkheden van het conservatoir beslag. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Stuur dan ook de verzekeringspolis mee. Dan overleggen wij met je verzekering over de dekking van de kosten.

  Categories:

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  UBO-register Heijink & Meure advocaten UBO-register afgeschermd
  Het UBO-register is afgeschermd sinds 22 november 2022. Tot die tijd waren UBO gegevens publiek