Conservatoir beslag leggen

Stel je hebt een vonnis en de debiteur is veroordeeld tot betaling, dan kan je beslag leggen. De opbrengst van de beslagen goederen, of het beslagen banksaldo worden dan gebruikt om te betalen conform het vonnis. De deurwaarder draagt die opbrengst af aan de schuldeiser.

En als je (nog) geen vonnis hebt? Kan je dan ook beslag leggen?

Maar een vonnis heb je niet zomaar. Een rechtszaak om een vonnis te krijgen kan maar zo enkele maanden duren. En al die tijd loop je het risico dat ondertussen bankrekeningen worden leeggehaald of goederen verdwijnen. In Nederland kan je daarom voor of tijdens een rechtszaak ook conservatoir beslag leggen. Met een conservatoir beslag kan je goederen of bijvoorbeeld een banksaldo veilig stellen in afwachting van een rechtszaak.

Hoe werkt conservatoir beslag?

Onze experts vragen de rechter toestemming voor het leggen van conservatoir beslag. Dat is meestal binnen enkele uren geregeld. Dit kan al binnen enkele uren, afhankelijk van hoe dringend de zaak is.

Ook speelt een rol waarop je conservatoir beslag wil leggen. De drempel voor het leggen van conservatoir beslag op een bankrekening is laag. Conservatoir beslag op onroerende zaken (zoals een woning) is alleen mogelijk als er vrees voor verduistering is. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de woning te koop staat (op Funda bijvoorbeeld).

Als het conservatoir beslag wordt toegestaan door de rechter, dan zet de rechter dat in een verlof (een soort vonnis). Met dat vonnis kan de deurwaarder dan het conservatoir beslag uitvoeren. Als het gaat om conservatoir beslag op een bankrekening, dan laat de deurwaarder de bankrekening blokkeren. Als het gaat om goederen (zoals een auto of andere luxe goederen), dan kan de deurwaarder de goederen ook meenemen en opslaan tijdens de rechtszaak. Dat is alleen zinvol als de kosten van opslag opwegen tegen de verwachte opbrengst.

Nadat het conservatoir beslag is gelegd, is wel verplicht om een hoofdprocedure te starten. De hoofdprocedure is de rechtszaak waarin de rechter wordt gevraagd om een vonnis, bijvoorbeeld om de debiteur te veroordelen tot betaling. Als de rechter de debiteur veroordeeld tot betaling, dan wordt het conservatoir beslag omgezet in een executoriaal beslag. Dat betekent dat het beslag uitvoerbaar wordt. De in beslag genomen goederen kunnen nu worden verkocht, of het beslagen banksaldo kan worden opgeëist door bij de bank. Dat regelt de deurwaarder in overleg met onze experts.

Niet vrijblijvend

Conservatoir beslag is niet vrijblijvend. Als de rechter de vordering afwijst, dan vervalt het beslag. Als de debiteur schade heeft geleden door het conservatoir beslag, dan kan je als schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Bij een beslag op een bankrekening kan dat bijvoorbeeld rente zijn, die de debiteur moet betalen over een alternatieve financiering. Of de kosten die de bank in rekening brengt bij conservatoir beslag. Meestal valt die schade mee.

Faillissement

Het leggen van conservatoir beslag beschermt je niet tegen het faillissement van een debiteur. In geval van faillissement vervallen alle beslagen op de debiteur. Daarom kan een vervangende zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie, pandrecht of hypotheek) soms een beter alternatief zijn. Een pandrecht is relatief makkelijk te vestigen en vervalt niet tijdens faillissement.

Conservatoir beslag opheffen

Als je het als debiteur niet eens bent met een conservatoir beslag dan kan je de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Je kan de rechter in de hoofdprocedure vragen om opheffing. Ook kan je in de hoofdprocedure gelijk een schadevergoeding claimen voor de schade als gevolg van het conservatoir beslag.

Verder kan je een kort – geding (een spoedrechtszaak) starten om het conservatoir beslag op te heffen.

Ook kan het een optie zijn om de schuldeiser vervangende zekerheid te bieden. Als je een auto of woning wil verkopen waarop conservatoir beslag ligt, dan kan je dat meestal oplossen door vervangende zekerheid te bieden. Zo’n vervangende zekerheid kan dan zijn dat de schuldeiser (i.p.v. het conservatoir beslag) een bankgarantie krijgt. De schuldeiser heeft dan nog steeds zekerheid van betaling en de verkoop kan gewoon doorgaan. Als de schuldeiser niet meewerkt aan zo’n oplossing, dan kan je medewerking afdwingen d.m.v. een kort-geding.

Conservatoir beslag leggen? Een vraag?

Neem gerust contact op met onze experts. Wil je conservatoir beslag leggen? Stuur ons dan de relevante gegevens toe, zoals

  1. de openstaande facturen
  2. de offerte of het contract
  3. relevantie correspondentie over het geschil

Dan nemen wij contact met je op over de mogelijkheden van het conservatoir beslag. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Stuur dan ook de verzekeringspolis mee. Dan overleggen wij met je verzekering over de dekking van de kosten.

    Categories:

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.