Heijink en meure advocaten

Conservatoir beslag leggen

Stel je hebt een vonnis en de debiteur is veroordeeld tot betaling, dan kan je beslag leggen. De opbrengst van de beslagen goederen, of het beslagen banksaldo worden dan [...]

Arie Heijink no comments

Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Er is licht aan de privacy horizon. Volgens een persbericht van 25 maart 2022 hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten nieuwe afspraken gemaakt; het Trans-Atlantic Data Privacy [...]

Arie Heijink no comments
huurrecht Heijink en Meure advocaten

Update: beëindiging huur bedrijfsruimte voor dringend eigen gebruik

Mag je de huur van een bedrijfsruimte (horeca pand) beëindigen voor dringend eigen gebruik? En hoe wordt dat beoordeeld? Dat kwam aan de orde in een uitspraak van de [...]

Arie Heijink no comments
Heijink en Meure advocaten privacy

AVG en beroepsgeheim

Het inzagerecht van de AVG kan niet worden gebruikt indien dat strijdig is met het beroepsgeheim binnen de advocatuur. Die vraag kwam aan de orde in een rechtszaak bij [...]

Arie Heijink no comments
Heijink & Meure advocaten

Google Analytics opnieuw ‘onder vuur’

Mag je Google Analytics nog gebruiken? Ook de CNIL (de Franse privacy waakhond) dat het gebruik van Google Analytics strijdig is met de AVG. Lees meer in ons blog. [...]

Arie Heijink no comments
Heijink en Meure advocaten

‘vergetelheid’ en zoekmachines

Niet is zo vervelend als gemakkelijk doorzoekbare informatie via Google. Zeker als dat schadelijke reclame is voor jouw onderneming. Dat was - kort samengevat - het standpunt van een [...]

Arie Heijink no comments
Heijink & Meure advocaten

Wel of geen voorziening? De reikwijdte van de zorgplicht van de accountant

Is een (controlerend) accountant verplicht om een voorziening op te nemen voor een vordering van een derde partij. En heeft de accountant - bij ontbreken daarvan - gehandeld in [...]

Arie Heijink no comments

betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een besloten vennootschap (BV) moet tijdig melding maken van betalingsonmacht aan de Belastingdienst en het bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Anders loopt de bestuurder het risico privé aansprakelijk te [...]

Arie Heijink no comments

Checklist IT

De checklist IT is bedoeld om ondernemingen bewust te maken van risico's en een beleid op te zetten tegen cyberrisico's. [...]

Arie Heijink no comments

Voor het managen van risico’s op het werk is er een RI&E en voor privacy is er een DPIA.

Naast de RI&E en de DPIA is er ook een tool om risico’s van een computerhack of ander ICT risico te managen! Dat is er en heet een Cyber [...]

Arie Heijink no comments