Arbeidsrecht

Wat is “arbeidsrecht”?

De relatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door tal van regels. Veel regels zijn ook tot stand gekomen door EU verordeningen of richtlijnen. Bij elkaar genomen wordt dit het ‘arbeidsrecht’ genoemd.

Arbeidsrecht is divers en omvangrijk. Het arbeidsrecht is verspreid over diverse wetten. Vaak gaat het om regels waar niet of in beperkt mate van kan worden afgeweken. Het arbeidsrecht is vaak ook al ingekleurd door collectieve afspraken die zijn neergelegd in cao’s.

Het arbeidsrecht wijzigt ook regelmatig. De meest ingrijpende wijziging sinds decennia is invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Daarmee is het ontslagrecht op zijn kop gezet. Bovendien is het procesrecht in arbeidszaken risicovoller door korte termijnen en de mogelijkheid van hoger beroep.

Sociale Zekerheid

Bovendien hangt het arbeidsrecht nauw samen met sociale zekerheid, die het arbeidsrecht nog verder inkleurd. Denk daarbij aan de verplichtingen bij ziekte- en reïntegratie. Maar daar houdt het niet bij op. Als een werknemer langdurig ziek is vindt ook dossiervorming plaats (re-integratiedossier) voor de WIA aanvraag.

Bedingen i.v.m. concurrentie, proeftijd, privé gebruik auto

Het arbeidsrecht kent mogelijkheden om concurrentie tijdens of na het dienstverband in te perken. De formulering luistert nauw, wil zo’n bepaling effect hebben. Bovendien kan dat ook steeds getoetst worden door de rechtbank. De proeftijd heeft bovendien een “ijzeren” regime. Kort samengevat: een fout in de proeftijdbepaling maakt de proeftijd ongeldig. En mag je de bedrijfsauto innemen als een medewerker ziek is? Vragen die afhankelijk zijn van wat er is geregeld in uw arbeidsovereenkomst.

statutair directeur / statutair bestuurder

Ons kantoor beschikt ook over kennis en ervaring van de afwijkende regels t.a.v. de bijzondere positie van de statutair-directeur in het arbeidsrecht. Niet alleen bij het regelen van het ontslag, maar ook de afwijkende regels in het arbeidsprocesrecht. Bovendien loopt de statutair bestuurder meer en grotere risico’s dan een ‘gewone’ werknemer, bijvoorbeeld in (de aanloop richting) faillissement.

werkingssfeer, cao en bedrijfstakpensioenfonds

Ook kan ons kantoor verder helpen bij werkingssfeeronderzoeken door cao brancheorganisaties of een bedrijfstakpensioenfonds (bpf).

Dergelijke onderzoeken kunnen uw bedrijfsvoering zwaar onder druk zetten door grote financiele gevolgen. Het kantoor heeft meerdere ondernemers bijgestaan om de gevolgen van een werkingssfeeronderzoek succesvol te beperken.

Hulp nodig?

Wij hebben de ervaring en knowhow om u bij te staan in het arbeidsrecht.

Denk daarbij niet alleen aan het opstellen van en arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of studiekostenbeding. Ons kantoor helpt u ook verder bij concurrentiegeschillen, het voorbereiden en uitvoeren van ontslagprocedures, reorganisatie, overname (overgang van onderneming), ziekte- en re-integratieproblematiek, werkingsfeeronderzoeken en pensioen.

Vragen?

Vragen over arbeidsrecht? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten.